Cách cài lại phần mềm cho máy chủ khi cài lại win

Cách cài lại phần mềm bán hàng VNUNI cho máy chủ khi cài lại win

Bước 1: Chạy setup

Vào thư mục VNUNI\Setup2K (hoặc Setup2K5) kích chạy file setup.exe (setup2K5.exe)
Picture

Kích vào Next, chọn I agree
Picture

Chọn Next tiếp, thông tin Name, company lấy mặc định theo máy tính có thể tự đổi lại theo tên khác
Picture
Chọn Next

Đây là cài phần mềm cho máy chủ cài lại win nên bỏ dấu tích Database đi (Vì dữ liệu trong thư mục Data đã có trong lần đầu tiên cài phần mềm rồi).

Picture

Chọn Next -> Change để chọn lại đường dẫn là E:\VNUNI\VNUNI SIC
Nhấn OK -> Next
Picture

Khi kích vào next hệ thống sẽ tự động chạy sql để cùng với bộ setup.exe
Picture
Sau khi chạy xong sql thì hệ thống tiếp tục chạy bộ cài phần mềm như hình dưới

Picture

Kích Finish để kết thúc quá trình cài phần mềm

Picture


Bước 2: Attach dữ liệu


Sau khi cài xong thì vào thư mục E:\VNUNI\VNUNI SIC\Data: Chạy attachdb.bat (Nháy đúp chuột trái)

Hiện lên thông báo "Database vnuni_INV Succussfully attached" -> Nhấn OK

Như vậy dữ liệu đã được attach (dữ liệu trước khi cài lại win đã được sử dụng bình thường).

Sau đó đăng nhập vào phần mềm bình thường.


Picture
Comments