Phiên bản phần mềm bán hàng mới

VNUNI xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm dịch vụ của VNUNI trong thời gian qua. VNUNI được như ngày hôm nay cũng nhờ sự đóng góp rất lớn của quý khách hàng. 

VNUNI xin hứa sẽ ngày càng phát triển sản phẩm dịch vụ hoàn thiện hơn để mang lại giá trị cao hơn cho quý khách hàng!

Hiện tại VNUNI có phiên bản phần mềm bán hàng mới V2.4.7 RC3, quý khách hàng có thể liên hệ để được update bản mới.

- ĐT: 0422 425 829 - 04 8585 4543 (Giờ hành chính)

- DĐ: 0936 456 103 - 0971 926 241 - 01697 714 998 (Ngoài giờ hành chính)

- Website: http://vnuni.vn & http://vnuni.net (Có dịch vụ chat online)


1. Download bộ cài mới -> Tại đây


2. Cách cài đặt -> Tại đây


Máy chủ (máy chứa cơ sở dữ liệu) cần chạy thêm 3 script sql sau

2.4.7RC12.4.7RC2 2.4.7RC3 (Liên hệ để được hỗ trợ cách chạy sql) 


KH thuê server online thì không cần chạy sql, chỉ áp dụng với KH chạy offline.


3. NỘI DUNG PHIÊN BẢN MỚI V 2.4.7:

V2.4.7 RC1 - RC2

- Sửa: Lỗi hiện không đúng dữ liệu trong các báo cáo TOP n doanh thu (theo khách hàng, theo hàng hóa,...)

- Sửa: Bổ sung 2 điều kiện (Kho hàng và Chưa thanh toán) trong các báo cáo Nhật ký chứng từ

- Sửa: Cho phép nhập hàng với mã lô đã từng nhập (1 Lô SX có thể được nhập nhiều lần trên nhiều chứng từ nhập mua)

- Sửa: Cho phép bán hàng theo lô tự động theo phương thức FEFO (First Expired First Out) ở phiếu xuất bán.

- Thêm: Hiển thị tổng tiền lên cọc Màn hình khách hàng (Customer Display)

- Thêm: Cập nhật nhóm khách hàng cho KH thỏa mãn điều kiện về doanh thu. Cách thực hiện: Vào danh mục "Nhóm đối tác kinh doanh", mở chi tiết nhóm khách hàng thấy có nút ở góc phải màn hình (đối với nhóm NCC hay Nhân viên thì không hiện nút này).

- Sửa: Không hiển thị giá sau thuế khi bấm F4 ở màn hình "In tem mã vạch"

- Sửa: Fix lỗi không hiện thông tin ở "trang đầu tiên" trên màn hình "Tham số hệ thống" khi di chuyển tab từ phím trái, phải (-->,  <--) nếu vào từ menu "Khác" trên các chứng từ.

- Thêm: Bổ sung màn hình tra cứu "Lịch sử giá bán" của khách hàng trên màn hình Xuất bán. Sau khi quét mã hàng, vào ô Giá bán, bấm <F4> để chọn giá đã từng bán cho khách hàng hiện thời.

- Sửa: Hiển thị đầy đủ tên hàng dài ở hóa đơn bán lẻ khổ K80 (tên dài sẽ xuống dòng)

- Thêm: Hiện tổng cộng ở các cột số lượng (tồn sổ sách, tồn thực tế, chênh lệch) trên "phiếu kiểm kê"

- Sửa: Sửa lỗi ko hiển thị đầy đủ các mặt hàng trên màn hình "Tổng hợp hàng hóa theo chứng từ"

- Thêm: Logo hiện trên hóa đơn in ra khổ K80

- Sửa: Lỗi ko mở được chứng từ sau khi thêm mới mà trong sổ nhật ký chứng từ chưa có dòng nào (phải bấm refresh xong mới mở được)

- Sửa: Cho phép tra cứu theo số ĐT khách hàng trong trường hợp thông tin Địa chỉ ko nhập

- Sửa: Cập nhật lại chính sách giá cho những mặt hàng đã nhập trên chứng từ bán lẻ (S3), chứng từ xuất bán (S1) khi thay đổi mã khách hàng (hoặc mã khách hàng nhập sau khi nhập hàng hóa trên chứng từ)

- Sửa Phiếu điều chuyển kho:

+ Hiển thị chứng từ đúng theo: Tháng hiện thời, Tuần hiện thời, Ngày hôm nay, tùy chọn cách bao nhiêu ngày

+ Thêm tích lựa chọn Hoặc chưa duyệt

- Sửa: Lỗi không cho save chứng từ "Phiếu xuất bán" khi copy từ "Đơn đặt bán hàng".

- Sửa: Lỗi không kiểm tra quyền tạo chứng từ "Phiếu nhập hàng" khi copy từ "Đơn đặt mua hàng" (ví dụ người không có quyền làm "Phiếu nhập hàng" vẫn tạo và lưu được chứng từ này khi copy từ "Đơn đặt mua hàng"

- Thêm: Cho phép Import chứng từ "Đơn đặt mua hàng" từ file *.csv, cho phép export chi tiết dòng hàng ra file Excel qua phím tắt Ctrl + X

- Thêm  chế độ mã vạch (Tự enter xuống dòng) trong phiếu kiểm kê -> 3 chế độ giống Nhập mua; Xuất bán.

- Thêm: Cho phép in báo cáo NXT (Số lượng + Giá trị) theo lựa chọn: Giá vốn (như cũ), giá trên danh mục (giá nhập, giá bán buôn, giá bán lẻ)

- Sửa: Không cho phép nhập trùng mã hàng với mã vạch NSX

- Sửa: Bảng NXT trong menu "Công cụ quản lý" cho phép xem theo điều kiện "Từ ngày" - "Đến ngày". Ở phiên bản cũ thì điều kiện "Từ ngày" không cho phép sửa (mà chỉ để mặc định là từ ngày đầu tháng).

- Thêm: Báo cáo "Bảng kê bán hàng (so sánh giá)" trong nhóm báo cáo "Xuất"

- Thêm: Menu "KH trả lại từ chứng từ hiện thời" ở nút "Khác" trên phiếu xuất bán

- Thêm: Menu "Trả lại NCC từ chứng từ hiện thời" ở nút "Khác" trên phiếu nhập mua

- Thêm: Menu "Thông tin khác" ở nút khác trên các chứng từ liên quan tới hàng hóa (Đơn đặt mua/bán hàng, phiếu nhập mua, phiếu xuất bán, phiếu bán lẻ ST, phiếu KH trả lại, phiếu Trả lại NCC, phiếu điều chính, phiếu điều chuyển)

- Thêm “Xem lợi nhuận: Ctrl+L” ở nút khác trên hóa đơn Xuất bán- Sửa phiếu kiểm kê kho:

- Thêm quy đổi đơn vị tính ở Phiếu kiểm kê kho (Thêm diễn giải: UOM), nháy đúp vào dòng hàng để ra phần quy đổi đơn vị tính.

Trong file Settings.ini mục [InventoryAdjustment] đổi thông số LookupDisplayFiledWidth

LookupDisplayFieldWidth=1260;2300;0;500;980;0;0;0 (Hiển thị thêm cột đơn vị tính)

- Ở danh mục HH thì ở 3 ô giá (nhập, bán buôn, lẻ) thì bấm F4 để chọn mã đơn vị lớn

- In tem mã vạch theo Phiếu nhập: Hiện thêm cột Tổng tiền của từng phiếu nhập

V2.4.7 RC3

- Thêm <Ctrl + R> trên "Phiếu điều chỉnh" để Update số dư sổ sách (nếu có sửa chứng từ phía trước)

- Sửa: Không chạy tiếp tục khi gặp lỗi ko tìm thấy mã hàng khi send trực tiếp dữ liệu từ máy kiểm kê vào "Phiếu điều chỉnh"

- Thêm: Lựa chọn "Tồn kho" (Tồn tổng kho) trên màn hình Bảng tổng hợpN-X-T

- Sửa: Không cho phép sửa lại mã kho từ, kho đến trên Phiều điều chuyển (Có nhắc nhở kiểm tra Trước khi tạo mới chứng từ

Sửa: Thêm lựa chọn để bắt buộc nhập số chứng từ gốc trên phiếu KH trả lại (Nếu ko áp dụng thì ko cần sửa)

[Shipment_Return]

....

MandatoryRule=2


- Thêm tổng số lượng lên hóa đơn xuất bán khổ A5 khi in ra.

- Sửa: Cho phép nhập số dư đầu kỳ với giá vốn = 0 (hàng KM)

- Sửa: Cho phép import thẳng dữ liệu từ máy kiểm kê PDT-8A vào màn hình nhập số dư đầu kỳ.

- Sửa: Thay đổi vị trí các nút tính năng (EN/VN, AT/BT, S3/RT, Tạm hoãn) trên màn hình "Bán lẻ siêu thị"

- Thêm: Thêm các nút tính năng (EN/VN, S1/RT, Tạm hoãn) trên màn hình xuất bán. Bổ sung nút mở rộng lưới (Grid) chi tiết dòng hàng và biểu tượng trạng thái online Internet ở bên phải trên của grid.

- Thêm: Trên phiếu "Xuất bán", bấm <Ctrl + "-"> để trả lại mặt hàng trên lưới chi tiết dòng hàng.

- Phân quyền user theo từng kho

- Sửa: Bổ sung thêm thông tin về "Tổng số chứng từ" trên tab "Phân tích" ở các màn hình danh mục đối tượng như Khách Hàng, Nhà Cung Cấp, Nhân Viên.

- Sửa: Hiện thị thêm cột "Tổng số hóa đơn bán hàng", "Tổng số hóa đơn trả lại" ở màn hình "Doanh số theo khách hàng".


------------------------------
Comments