Thông tin quản trị

Mục tiêu cuối cùng của Nhà Quản Lý là có thể kiểm soát công việc quản lý kinh doanh của mình một cách tổng quan nhất, chính xác nhất, ít tốn nguồn lực nhất và nhanh nhất. 

Với màn hình chức năng Thông tin quản trị, phần mềm bán hàng VNUNI cho phép đáp ứng yêu cầu trên của tất cả các Nhà Quản Lý có tâm huyết quản lý công việc kinh doanh của mình bằng phần mềm.


1. Hướng dẫn bằng video


2. Hướng dẫn bằng hình ảnh

Chọn Công cụ quản lý -> Thông tin quản trị

1. Doanh thu:

Chọn Công cụ quản lý -> Thông tin quản trị ->1. Doanh thu

Tại màn hình này người dùng có thể chọn:

- Điều kiện thời gian cần xem như Theo: Năm, Quý, Tháng, Ngày

- Chọn Kho hàng cần xem; 

- Chọn Bán hàng (bán buôn): Phiếu xuất bán hoặc chọn Bán lẻ siêu thị (Nếu dùng phiếu bán lẻ siêu thị)Hình 1: Doanh Thu


Từ màn hình doanh thu này, người dùng có thể click chuột trái để drilldown (Truy xuất ngược) về: Chứng từ bán hàng và Bảng kê hàng bánHình 2: Nhật ký chứng từ bán hàngHình 3: Bảng kê hàng hóa xuất bán


2. Hàng tồn kho

Muốn xem hàng tồn kho Chọn tab 2. Hàng tồn kho: Tại đây người dùng sẽ nhìn thấy tổng số mã hàng có trong kho (Số bản ghi). Số lượng tồn của từng mã hàng chính là cột Dư cuối kỳ

Muốn tìm một mã hàng nào đó nhấn Cltr+F: Gõ mã hoặc tên mặt hàng ->Enter.

Người dùng có thể Click để drill-down về Thẻ kho và Chi tiết Hàng hóa. Có thể tích vào lựa chọn Dưới mức tồn tối thiểu (Măc định tồn =0 hoặc theo mức tồn tối thiểu đã đặt trong danh mục hàng hóa. Hoặc Theo dõi hàng theo Lô (Những mặt hàng theo lô)3. Tổng hợp công nợ

Tại màn hình này người dùng có thể theo dõi công nợ theo 2 đối tượng:  Khách hàng  và  Nhà cung cấp

a- Cộng nợ Khách hàng

Chọn option Khách hàng: Tại màn hình này, người dùng có thể kích đúp chuột trái để drilldown về Chi tiết đối tượng (Thông tin của khách hàng) và Thông báo công nợ (Bảng thông báo công nợ chi tiết các hóa đơn Khách hàng đang nợ)Hình 1: Công nợ Khách hàngHình 2Chi tiết đối tượng Khách hàng nợHình 3: Thông báo công nợ của khách hàng nợ

b- Công nợ nhà Cung cấp

Tương tự xem công nợ của Nhà cung cấp -> Chọn option thứ 2: Nhà cung cấp
Comments