Nhập số dư tồn kho đầu kỳ

1. Chức năng

Nhập số dư tồn kho đầu kỳ: Cho phép người dùng nhập số lượng tồn kho hiện đang có trong kho hàng tại thời điểm bắt đầu sử dụng phần mềm bán hàng VNUNI


2. Thao tác

Chọn Quản lý kho -> Nhập số dư tồn kho đầu kỳ

Phần mềm VNUNI cho phép nhập số lượng tồn kho đầu kỳ trực tiếp tại chức năng Nhập số dư tồn kho đầu kỳ và có thể import từ file excel vào phần mềm.

Nếu người dùng đã có sẵn file excel lưu thông tin hàng hóa, số lượng của hàng hóa thì có thể chọn cách import bằng excel sẽ nhanh hơn là nhập trực tiếp từ phần mềm.


2.1. Nhập số dư tồn kho trực tiếp từ phần mềm

Để nhập số lượng tồn kho đầu kỳ thì hàng hóa đã được tạo ở trong danh mục hàng hóa.

Chọn Kho hàng cần nhập, năm và tháng phần mềm tự lấy theo ngày hệ thống.

Tại ô Mã hàng: Nhấn F4 để tìm mã cần nhập; gõ số lượng vào ô SL; giá vốn phần mềm lấy theo giá nhập trên danh mục hàng hóa -> enter hoặc nhấn Ctrl+A xuống dòng
Muốn sửa lại số lượng vừa nhập -> Nháy đúp vào mã hàng cần sửa -> Gõ lại số lượng ->Ctrl+A xuống dòng.2.2. Nhập số dư tồn kho từ file excel

Phần mềm VNUNI hỗ trợ người dùng có thể nhập số dư tồn kho đầu kỳ từ file excel, sử dụng qua công cụ DataImport.


B1: Tải File nén DataImport.Zar


B2: Tìm đến thư mục đã tải về và giải nén


Trong thư mục DataImport bao gồm có 3 file:

- File Data: Là file kết nối đến cơ sở dữ liệu của phần mềm
- DataImport.exe
- VNUNI_SIC_InventoryItem.xls: File excel chuẩn


B3: Điền thông tin vào file excel


Mở file VNUNI_SIC_InventoryItem.xls -> File này gồm 4 sheet:

- Sheet 1: tb_O_Product: Danh mục hàng hóa
- Sheet 2: tb_T_InventoryOpeningBalance: Số dư tồn kho đầu kỳ
- Sheet 3: VAT : Thuế giá trị gia tăng
- Sheet 4: tb_M_Category: Danh mục nhóm hàng hóa


Trước tiên: Cần khai báo thông tin Sheet 4: tb_M_Category như hình 1

Hình 1Sheet 4: tb_M_Category: Danh mục nhóm hàng hóaSau khi xong Sheet 4  (tb_M_Category: Danh mục nhóm hàng hóa) -> Chuyển sag điền thông tin cho Sheet 1 (tb_O_Product: Danh mục hàng hóa) gồm 11 cột như hình 2

- NhomCap1 và NhomCap2 copy từ Sheet 4 sang.

- MaVTSPHH: Mã hàng hóa được format dạng text

- MaVachNSX: Mã vạch của NSX trên bao bì của hàng hóa - có thể dùng đầu đọc để quét mã hàng vào ô này, nếu không có bỏ trống.

- TenVN: Tên tiếng việt của hàng hóa 
Phần mềm VNUNI sử dụng bản mã TCVN3 nên fải chọn TCVN3 nếu không import vào phần mềm sẽ bị lỗi font chữ. Font chữ đi kèm bản mã TCVN3: Có dấu chấm ở trước như .vntime hoặc .vnarial
(Trước khi gõ tên sản phẩm cần chọn font trước, bấm ctrl+shift+f2 để chuyển đổi bảng mã sang TCVN3 hoặc kích chuột fai vào biểu tượng V ở góc phải màn hình -> Chọn TCVN3)

- TenEN: Tên tiếng anh, nếu không có thì bỏ trống

- DonViTinh: Điền đơn vị tính như cái, chiếc...có thể bỏ trống

- DonGiaNhap: Nhập giá nhập của hàng hóa

- DonGiaBan: Nhập giá bán buôn của hàng hóa

- DonGiaBanLeST: Nhập giá bán lẻ của hàng hóa

- VAT: Nếu không áp dụng thuế thì bỏ trống, nếu áp dụng thuế thì nhìn copy ID bên sheet 3 (VAT)Hình 2: Sheet1: tb_O_Product: Danh mục hàng hóaSau khi điền xong thông tin của Sheet 1 thì chuyển sang Sheet 2 (tb_T_InventoryOpeningBalance: Số dư đầu kỳ). Nhìn mẫu như hình 3 bên dưới:


Hình 3: Sheet2: tb_T_InventoryOpeningBalance: Số dư đầu kỳ

Sau khi thì lưu lại file excel VNUNI_SIC_InventoryItem.xls -> Chuyển sang bước 4


B4: Chạy File DataImport.exe

Tìm tới thư mục DataImport -> Chạy file DataImport.exe
Chọn tích Thêm mới, 3 tích Danh mục nhóm hàng, Danh mục hàng hóa, Dư đầu kỳ hàng hóa -> Chọn Kết nhập -> Báo Finish là xong.

Vào phần mềm kiểm tra lại xem các mặt hàng trong excel đã được import vào bảng tồn đầu kỳ chưa. So sánh số dòng trong excel so với số bản ghi trong phần mềm.

Nếu số bản ghi bằng với số dòng trong file excel -> Quá trình import đã thành công, nếu số bản ghi trong phần mềm ít hơn so với excel thì cần kiểm tra lại file excel xem có thông tin nào nhập sai không...Nếu KH không kiểm tra được thì có thể liên hệ với VNUNI để được hỗ trợ.

Có thể kiểm tra kết quả tại Công cụ Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn.

Chọn Công cụ quản lý -> Tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn

- Dư ĐK (Lg): Dư đầu kỳ về lượng; 
- Dư ĐK (Gtrị): Dư đầu kỳ về giá trị tiền = Giá vốn đầu kỳ * Số lượng

Dư ĐK (Lg) &  Dư ĐK (Gtrị) chính là 2 giá trị nhập trong mục Nhập số dư tồn kho đầu kỳ từ phần mềm hoặc import từ excel.Comments