Cách import từ file excel vào phần mềm

Phần mềm bán hàng VNUNI hỗ trợ import phiếu nhập bằng file excel: File excel được lưu dưới dạng *.csv (Comma delimited). Đặt tên file không viết chữ tiếng việt có dấu. 

Lưu ý: Trước khi tạo file .cvs thì nhấn Ctrl+Shift+F2 để chuyển đổi font chữ sang TCVN (Phần mềm VNUNI sử dụng font TCVN3). Chọn các font chữ có dấu trấm ở trước: .VnArial; .vntime...


1. Nhập hàng chưa có trong danh mục 

(Những mặt hàng chưa có trong danh mục hàng hóa: Nhập mã hàng, số lượng, giá nhập, giá bán buôn, giá bán lẻ)


=>> Link Download file mẫu : File excel có 10 cột (từ cột A -> J) được lưu dưới dạng .csv như hình dưới: 

Trong đó:

Cột A: Mã hàng hóa

Cột C: Tên sản phẩm: Thông tin tên hàng hóa

Cột B: Nhóm cấp trênSố thứ tự nhóm cấp trên trong phần mềm

Cột D: Đơn vị tính: Chiếc, cái, hộp, bịch, chai, lọ...

Cột E: Giá nhậpĐể kiểu số ko có dấu phảy

Cột F: Giá bán buônĐể kiểu số ko có dấu phảy

Cột G: Số lượng nhập

Cột H: %CK: Số phần trăm được NCC chiết khấu, nếu không có thì để trống.

Cột I: Nhóm cấp 2: Số thứ tự nhóm cấp dưới trong phần mềm, nếu không có thì thể để trống.

Cột J: Giá bán lĐể kiểu số ko có dấu phảy


Trong trường hợp nếu có thuế (VAT) thì thêm 1 cột sau cột JSau khi tạo xong file *.csv thì vào phần mềm -> Chọn Nhập mua ->Nhấn “Thêm mới – Ctrl+N”. Chọn nút Khác (hoặc nhấn Alt+K) -> Chọn Import chi tiết dòng hàng (cập nhật danh mục). Chọn đến file cvs đã lưu.
 Kết quả import thành công từ file .cvs như hình dưới:So sánh tổng số dòng trong file csv và trên phần mềm, 5/5 thể hiện dòng hàng: có 5 dòng hàng. Sau khi so sánh với file csv đã chuẩn thì nhấn ghi lại.

Sau đó mở lại chứng từ vừa import để xem lại


2. Nhập hàng đã có trong danh mục (Nhập thêm số lượng)


File excel: Gồm 3 cột: Mã hàng, Giá nhập, Số lượng => File mẫu

Trong trường hợp nếu có %CK của NCC thì thêm cột %CK vào sau cột 3 (cột số lượng)


Vào Nhập mua -> Thêm mới (Ctrl+N) -> Chọn Khác (Alt + K). Chọn Import chi tiết dòng hàng (Không cập nhật danh mục)


3, Một số lỗi khi Import


a. File cvs đặt tên tiếng việt có dấu: "NCC- Lan Hương.csv"


Cách sửa lỗi -> Đặt lại file không dấu: "NCC - Lan Huong.csv"
b, Cột giá chưa dấu phảy

Cột giá có dấu phảy nên import báo lỗi -> Cần bỏ dấu phảy

Cách sửa lỗi: Bỏ định dạng dấu phảy ở cột giá -> Import lại bình thường

c, Tên hàng chứa dấu phảy

Cách sửa lỗi: Bỏ dấy phảy ở tên hàng -> Import bình thường
Comments