Cách import từ file excel vào phần mềm

Phần mềm bán hàng VNUNI hỗ trợ import phiếu nhập bằng file excel: File excel được lưu dưới dạng *.csv (Comma delimited). Đặt tên file không viết chữ tiếng việt có dấu. 

Lưu ý: Trước khi tạo file .cvs thì nhấn Ctrl+Shift+F2 để chuyển đổi font chữ sang TCVN (Phần mềm VNUNI sử dụng font TCVN3). Chọn các font chữ có dấu trấm ở trước: .VnArial; .vntime...


1. Nhập hàng chưa có trong danh mục (Những mặt hàng chưa có trong danh mục hàng hóa: Nhập mã hàng, số lượng, giá nhập, giá bán buôn, giá bán lẻ)

=>> Link Download file mẫu : File excel có 9 cột, được lưu dưới dạng .csv như hình dưới: 

Chú ý: Riêng Nhóm cấp 1 (Cột 2)nhóm cấp 2 (Cột 8) phải tạo trước ở trong phần mềm thì mới có Mã nhóm như (1,2...là số thứ tự của nhóm) -> Tham khảo tại Danh mục Nhóm hàng hóa


Sau khi tạo xong file *.csv thì vào phần mềm -> Chọn Nhập mua ->Nhấn “Thêm mới – Ctrl+N”. Chọn nút Khác (hoặc nhấn Alt+K) -> Chọn Import chi tiết dòng hàng (cập nhật danh mục). Chọn đến file cvs đã lưu. Kết quả import thành công từ file .cvs như hình dưới:So sánh tổng số dòng trong file csv và trên phần mềm, 5/5 thể hiện dòng hàng: có 5 dòng hàng. Sau khi so sánh với file csv đã chuẩn thì nhấn ghi lại. Quá trình import đã kết thúc. Có thể vào danh mục Hàng hóa để xem lại các mã hàng đã import.


2. Nhập hàng đã có trong danh mục (Nhập thêm số lượng)


File excel: Gồm 3 cột: Mã hàng, Giá nhập, Số lượng => File mẫu

Vào Nhập mua -> Thêm mới (Ctrl+N) -> Chọn Khác (Alt + K). Chọn Import chi tiết dòng hàng (Không cập nhật danh mục)


3, Một số lỗi khi Import

a. File cvs đặt tên tiếng việt có dấu: "NCC- Lan Hương.csv"

Cách sửa lỗi -> Đặt lại file không dấu: "NCC - Lan Huong.csv"
b, Cột giá chưa dấu phảy

Cột giá có dấu phảy nên import báo lỗi -> Cần bỏ dấu phảy

Cách sửa lỗi: Bỏ định dạng dấu phảy ở cột giá -> Import lại bình thường

c, Tên hàng chứa dấu phảy

Cách sửa lỗi: Bỏ dấy phảy ở tên hàng -> Import bình thường
Comments