Quản lý kho hàng

1. Chức năng

        - Tồn kho đầu kỳ

        - Điều chuyển nội bộ

        - Kiểm kê, điều chỉnh kho hàng

        - Kết chuyển số dư tồn kho

        - Thiết lập chính sách giá bán, khuyến mại

        - In tem mã vạch, tem kệ hàng


2. Tính năng

        - Chính sách giá, khuyến mại đa dạng

        - Kiểm soát tồn kho chính xác, nhanh chóng

        - Theo dõi tổng hợp, chi tiết về hàng tồn kho theo lịch sử chứng từ

 

Comments