Cách cài lại phần mềm cho Máy trạm khi cài lại win

- Tìm đến thư mục VNUNI trong ổ dữ liệu có chứa:

+ Bộ cài phần mềm: Setup.exe
+ File đăng ký bản quyền License.txt
+ Thư mục VNUNI SIC chứa phần mềm bán hàng đã cài trước khi chưa cài lại win.


Picture
Kích vào setup.exe để cài đặt
Picture

Kích vào next sẽ hiện ra User Information (Có thể điền Name - lấy theo tên máy tính, Company - Nếu không điền thì để mặc định như hình dưới rồi
Picture

Kích vào next
Picture

Tích chọn I agree -> Next
Picture

Cài trên máy trạm thì phải bỏ dấu tích xanh tại Ô Database & Data utilities (Nháy đúp chuột trái để bỏ dấu tích - thành ô trắng như hình trên) sau đó kích vào Next
Picture

Kích vào Change tìm tới thư mục VNUNI SIC trong VNUNI

- Thư mục VNUNI SIC tạo lần đầu tiên khi cài phần mềm (Trước khi cài lại win): chứa thông tin đăng ký, các thiết lập ban đầu: Mặc định kho, khách hàng, chế độ hiển thị chứng từ theo ngày, tháng, năm...chế độ quét mã vạch, thông tin in hóa đơn...

Nên nếu cài vào thư mục VNUNI SIC đã cài trước đó thì sẽ không phải đăng ký lại bản quyền, và không phải thiết lập lại các thông tin như trước đã thiết lập.

Sau đó kích next -> next cho tới khi hiện thị Finish thì quá trình cài đặt phần mềm cho máy trạm đã xong.

Picture
Comments