Cách kiểm tra khi đăng nhập phần mềm báo lỗi

Khi đăng nhập vào phần mềm báo lỗi người sử dụng cần xác định: Máy báo lỗi là máy chủ (máy chứa dữ liêu) hay máy trạm. Nếu là máy trạm thì kết nối đến máy chủ qua mạng Lan hay qua Hamachi


1, Cách kiểm tra khi đăng nhập phần mềm báo lỗi ở máy chủ (máy chứa dữ liệu)

Phần mềm bán hàng VNUNI được được triển khai trên nền hệ quản trị CSDL là MS SQL của Microsoft.

- Winxp thì sử dụng bộ cài SQL2000(MSDE2KA.exe)
Win7 thì sử dụng bộ cài SQL2005 (MSDE2K5.exe)

Nên sql khi được cài lên thì phải luôn ở chế độ đã được start, nếu bị stop thì không đăng nhập được vào phần mềm

Nếu không đăng nhập được vào phần mềm ở máy chủ và có thông báo lỗi như hình dưới: 

Thông báo lỗi "SQL Server does not exit or access denied": SQL không tồn tại.

Cách kiểm tra như sau:

*Đối với Winxp: Cài SQL 2000 sẽ có biểu tượng ở thanh taskbar góc phải. Kiểm tra xem biểu tượng sql đang có màu xanh hay màu đỏ

+ Màu xanh: SQL vẫn chạy bình thường
+ Màu đó: SQL bị stop

Nếu có màu đỏ tức là SQL đang bị stop thì kích chuột phải chọn MSSQLServer - Start, khi nào chuyển sang màu xanh là ok. Sau đó đăng nhập lại vào phần mềm.
Picture
Picture


* Đối với Win7
: Tại cửa sổ góc trái của window tìm đến SQL Server Configuration Manager

Nếu biểu tượng SQL Server (VNUNI) có hình vuông màu đỏ là SQL đã bị stop (Có thể người dùng kích nhầm hoặc có thể do hệ điều hành window hoặc một phần mềm nào đó)...làm SQL bị stop như hình dưới
Kích chuột phải vào SQL Server (VNUNI) chọn Start
Nếu Start SQL thàn công thì chuyển sang hình tam giác màu xanh -> Đăng nhập lại vào phần mềm bình thường.


Trong trường hợp không Start được SQL server 2005 lên (Báo lỗi), thì cần gỡ bỏ SQL2005 cài đặt lại.

Nên dùng phần mềm gỡ cài đặt để gỡ -> Xem cách cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng trong máy tính tại đây


Sau đó chạy lại MSSQL2K5E.exe đã được lưu trong thư mục VNUNI\Setup2K5


2, Cách kiểm tra khi đăng nhập phần mềm báo lỗi ở máy trạm kết nối máy chủ bằng mạng Lan


a. Tắt tường lửa cả 2 máy

Với winxp:

Chọn cửa sổ window -> Control Panel -> Windows Firewall -> Tích chọn Off (not recommended) ->OK
 Với máy win7:

 Chọn Cửa sổ window ->  Control Panel -> System and Security -> Windows Firewall
Chọn Turn Windows Firewall on or off=>>Test connection lại nếu oke thì đăng nhập phần mềm.
Nếu đăng nhập phần mềm oke là xong, nếu báo lỗi chuyển sang bước b


b. Mở cổng 8.8.8.8 / 8.8.4.4

Vào Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center xong làm như hình dưới=>>Test connection lại nếu oke thì đăng nhập phần mềm.
Nếu đăng nhập phần mềm oke là xong, nếu báo lỗi chuyển sang bước c

c. Mở cổng 1433 tại máy chủ
3, Cách kiểm tra khi đăng nhập phần mềm báo lỗi ở máy trạm kết nối máy chủ bằng Hamachi


a. Ping thử từ máy trạm tới máy chủ. 

Nháy đúp vào dòng IP hoặc kích chuột phải chọn ping:Nếu kết quả Ping trả về bị Request timed out làmáy trạm chưa thông với máy chủ, không ping được tới máy chủ.

=> Vào máy chủ, máy trạm tắt tường lửa cho cả 2 máy:


Sau đó ping lại: Nếu không bị Request time out là ping đã thông -> Test connection lại -> Ok thì đăng nhập vào phần mềm


Nếu vẫn chưa ping được thì cần kiểm tra xem cả 2 máy đã đặt địa chỉ 8.8.8.8 và 8.8.4.4 chưa?


3. Cách kiểm tra khi Máy trạm không đăng nhập được vào phần mềm

Khi đăng nhập vào phần mềm từ máy trạm báo lỗi như sau:
Bước 1:  Tại máy trạm mở LogMeIn Hamachi lên

Nhìn xem tên máy chủ : NGUYENNHI-25.31.176.185 có sáng không, có hiện địa chỉ ip lên ko?
Như hình dưới: trước tên máy chủ NGUYENNHI88 có biểu tượng tròn màu xanh, phía sau hiện địa chỉ IP: NGUYENNHI-25.31.176.185Như vậy là biết Hamachi ở máy chủ đang bật.

- Nếu không hiện biểu tượng tròn xanh và IP nghĩa là Hamachi máy chủ không bật -> Kiểm tra lại Hamachi của máy chủ xem có hoạt động không.
Muốn vào được phần mềm từ máy trạm thì Hamachi của cả 2 máy đều được bật.

Bước 2: Nếu tại bước 1 Hamachi cả 2 máy vẫn hoạt động bình thường nhưng vẫn không đăng nhập được vào phần mềm tại máy trạm thì

- Kích chuột fai vào tên máy chủ chọn Ping xem có thông với máy chủ không?
+ Nếu hiện Request time out: Máy trạm không ping được đến máy chủ -> Kiểm tra lại tường lửa xem tắt chưa? như ở trên
+ Nếu Reply như hình dưới nghĩa là ping được đến máy chủ

Picture
 Comments