Cách theo dõi doanh số bán hàng

Cách theo dõi doanh số bán hàng trong phần mềm bán hàng VNUNI: Quản lý doanh số bán hàng là tính năng không thể thiếu trong bất cứ phần mềm quản lý bán hàng nào. 

Trong phần mềm bán hàng VNUNI người dùng có thể theo dõi doanh số bán hàng theo nhiều chiều khác nhau: 


2- Xem tại => Doanh số theo Nhân viên

3- Xem tại => Doanh số theo Thu ngân

4- Xem tại => Doanh số theo Thời gian


Ngoài 4 cách theo dõi doanh số bán hàng ở trên, người dùng có thể xem doanh số theo một số cách sau:


+ Vào Xuất bán (Chứng từ đã được mặc định hiển thị theo ngày) -> Bấm in -> Xem Nhật ký bán hàng. Hoặc Lọc (F6) chọn Ngày chứng từ, gõ khoảng thời gian muốn xem.

+ Vào Công cụ quản lý -> Tra cứu hàng theo chứng từ: Chọn kho cần xem, chọn Giao dich Phiếu xuất bán; Lọc (F6) chọn ngày chứng từ cần xem

- Hoặc xem Doanh số tại Bảng Phân tích bán hàng

- Hoặc xem Doanh số tại Báo cáo kho -> Xuất

Comments