Cách xem lãi trong phần mềm bán hàng VNUNI

Cách xem lãi trong phần mềm bán hàng VNUNI


1. Xem lãi gộp của từng mặt hàng


Xem chi tiết tại đây  (Công cụ Phân tích bán hàng)

2. Xem lãi theo hóa đơn bán hàng


Mở hóa đơn cần xem -> Chọn Khác -> Chọn Xem lợi nhuận (Ctrl+L)


- Lợi nhuận Theo giá vốn- Lợi nhuận Theo giá nhập hiện thời3. Xem lãi tổngChọn Công cụ quản lý -> Thông tin quản trị

Trong đó CK H.đơn là viết tắt: Chiết khấu hóa đơn hay còn gọi lại Chiết khấu thương mại (Chiết khấu TM)


Để kiểm tra xem tại sao có có Doanh thu, Lãi gộp...người dùng có thể Click để Drilldown về: Doanh số từng ngày; Chứng từ bán hàng; Bảng kê hàng bán


- Doanh số, Lãi theo ngày


Comments