Cách cài đặt và kết nối Hamachi

1. Hamachi là gì?

LogMeIn Hamachi là một hệ thống VPN (Virtual Private Network - Mạng riêng ảo) sử dụng giao thức UDP với kiến trúc bảo mật mở.

Mỗi máy tính kết nối vào mạng Hamachi lần đầu sẽ được gán cho một ID; một máy chủ sẽ có nhiệm vụ dẫn đường cho các máy khách kết nối được với nhau, tạo thành một mạng LAN ảo qua Internet. Sau khi đã kết nối, các máy khách không cần thêm sự hỗ trợ nào khác từ máy chủ Hamachi nữa.

Mỗi mạng trong Hamachi chính là một mạng LAN ảo, với tên và mật khẩu khác nhau. Sau khi gia nhập vào mạng bạn có thể kết nối, chia sẻ dữ liệu với các máy tính khác cùng ở trong mạng.

VNUNI hướng dẫn Khách hàng cách kết nối 1 máy trạm từ xa đến một máy chủ ở cửa hàng: Nhằm giúp chủ cửa hàng có thể theo dõi từ xa khi không có mặt ở cửa hàng. Giúp khách hàng truy cập vào phần mềm bán hàng từ máy laptop ở xa vẫn có thể theo dõi được: Doanh thu, lãi lỗ, hàng tồn kho...

Lưu ý: Hamachi là một phần mềm miễn phí, nếu tốc độ mạng không cao, đường truyền mạng không ổn định thì dẫn tới việc kết nối đến máy chủ sẽ chậm. Miễn phí thì nhiều khi sẽ không có sự ổn định cao vì vậy VNUNI chỉ tư vấn cho khách hàng áp dụng các phần mềm miễn phí là để quản lý từ xa cho mô hình 1 cửa hàng (Sử dụng hamachi để truy cập từ máy laptop ở xa đến máy chủ ở cửa hàng) chứ không áp dụng cho mô hình từ 2 cửa hàng trở lên.


=> Nếu quý khách hàng có từ 2 cửa hàng trở lên thì nên áp dụng giải pháp có phí thuê server của VNUNI. Tham khảo chi tiết tại link: http://vnuni.vn/dich-vu-quan-ly-co-so-du-lieu-online-vnuni-cloud/


2. Cách cài đặt Hamachi

* Bước 1: Cài đặt Hamachi cho máy chủ và máy trạm

Tải bộ cài Hamachi => tại đâySau khi tải xong thì chạy setup.exe cho cả máy chủ và máy trạm


* Bước 2: Thiết lập Network cho máy ch

- Ở máy chủ mở phần mềm Hamachi lên và làm theo hình bên dưới: Sau khi cài đặt xong Hamachi thì người dùng chọn Mange -> Manage Networks để đăng ký tài khoản bằng mail. Sẽ mở ra 1 trình duyệt trang của logmein hamachi. Chọn Sign up để đăng ký bằng email: Điền mail, pass -> Chọn Create account. 

- Sau đó đăng nhập vào mail đã đăng ký để kích hoạt tài khoản:
- Quay lại phần mềm Hamachi chọn Create a new network để tạo ra 1 Network ID cho máy trạm tham gia vào như hình dưới

Ví dụ Tạo Network ID: may_chu123; pass: 123456


B3. Kết nối máy trạm tới máy chủ


Tại máy trạm mở Manage -> Chọn  Manage Networks để đăng nhập bằng tài khoản mail mà máy chủ đã đăng ký:

=> Nhấn OK

Sau đó quay laị phần mềm hamachi chọn Join an existing network điền thông tin Network ID và pass mà máy chủ đã tạo ra (Network IDmay_chu123pass: 123456)

Điền xong ID và pass -> Chọn Join sẽ hiện ra kết quả như hình: Nhìn thấy tên máy chủ: NGUYENNHI, ip máy chủ: 25.31.176.185
Kích chuột  phải chọn copy IPv4 Address để copy IP


Bước tiếp theo: Ra ngoài desktop sẽ hiển thị biểu tượng phần mềm : VNUNi® Quan ly Kho hang - Ban hang. Kích chuột phải chọn properties
Sau đó chọn Find Target (winxp) hoặc Open File Location (win7)


Trên thanh đang chỉ tới đường dẫn là UI: D:\VNUNI\VNUNI SIC\UI -> Thay UI bằng DA-> enter D:\VNUNI\VNUNI SIC\DA

Sau đó mở lần lượt 2 file Data.udl và file DataDS.udl: Patse địa chỉ IP: 25.31.176.185 vừa copy thay cho từ (local)
Kích Test Connection -> Báo Test connection succeeded nghĩa là đã kết nối thành công


 

-> Nhấn 0k -> 0k -> Đăng nhập vào phần mềm


Trường hợp nếu test báo lỗi thì kiểm tra các tình huống sau

a. Ping thử từ máy trạm tới máy chủ. 

Nháy đúp vào dòng IP hoặc kích chuột phải chọn ping:Nếu kết quả Ping trả về bị Request timed out làmáy trạm chưa thông với máy chủ, không ping được tới máy chủ.

=> Vào máy chủ, máy trạm tắt tường lửa cho cả 2 máy:


Sau đó ping lại: Nếu không bị Request time out là ping đã thông -> Test connection lại -> Ok thì đăng nhập vào phần mềm


Nếu vẫn chưa ping được thì cần kiểm tra xem cả 2 máy đã đặt địa chỉ 8.8.8.8 và 8.8.4.4 chưa?


3. Cách kiểm tra khi Máy trạm không đăng nhập được vào phần mềm

Khi đăng nhập vào phần mềm từ máy trạm báo lỗi như sau:
Bước 1:  Tại máy trạm mở LogMeIn Hamachi lên

Nhìn xem tên máy chủ : NGUYENNHI-25.31.176.185 có sáng không, có hiện địa chỉ ip lên ko?
Như hình dưới: trước tên máy chủ NGUYENNHI88 có biểu tượng tròn màu xanh, phía sau hiện địa chỉ IP: NGUYENNHI-25.31.176.185. Như vậy là biết Hamachi ở máy chủ đang bật.

- Nếu không hiện biểu tượng tròn xanh và IP nghĩa là Hamachi máy chủ không bật -> Kiểm tra lại Hamachi của máy chủ xem có hoạt động không.
Muốn vào được phần mềm từ máy trạm thì Hamachi của cả 2 máy đều được bật.

Bước 2: Nếu tại bước 1 Hamachi cả 2 máy vẫn hoạt động bình thường nhưng vẫn không đăng nhập được vào phần mềm tại máy trạm thì

- Kích chuột fai vào tên máy chủ chọn Ping xem có thông với máy chủ không?
+ Nếu hiện Request time out: Máy trạm không ping được đến máy chủ -> Kiểm tra lại tường lửa xem tắt chưa? như ở trên
+ Nếu Reply như hình dưới nghĩa là ping được đến máy chủLưu ý: Trường hợp máy trạm vào được phần mềm nhưng thỉnh thoảng rất chậm, hay bị đơ, và báo lỗi trong quá trình sử dụng.

- Ping đến máy chủ xem thông số time=? time càng nhỏ thì tốc độ càng cao, time càng lớn tốc độ chậm (Kiểm tra lại đường truyền mạng của cả 2 máy)
- Nếu time lúc cao lúc thấp không ổn định thì do đường truyền mạng kém
Khi đường truyền mạng kém thì tốc độ kết nối đến máy chủ sẽ chậm, nên vào phần mềm cũng sẽ chậm. Khi tốc độ mạng kém thì không nên cố đăng nhập vào phần mềm: Ảnh hưởng đến quá trình lưu chứng từ có thể bị đứt quãng -> không lưu được chứng từ hoặc thời gian thực hiện lâu, hoặc báo lỗi Time out (Do tốc độ kết nôi đến máy chủ quá lâu)

Comments