Hoạt động gần đây của trang web

21:35, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Download phần mềm
19:48, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Download phần mềm
19:36, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã tạo Download phần mềm
19:35, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Cài đặt phần mềm VNUNI
19:34, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Driver máy in lazer
19:34, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Màn hình hiển thị giá sản phẩm
19:34, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Driver máy in lazer
19:33, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Driver máy in tem mã vạch
19:32, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Driver máy in hóa đơn nhiệt
19:32, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Khi đăng nhập phần mềm báo lỗi Microsoft Office
19:32, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Cách tạo khoản mục thu chi trong phần mềm bán hàng VNUNI
17:59, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Thiết lập chính sách giá khuyến mại cho hàng hóa
17:59, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Thiết lập chính sách giá, khuyến mại cho Khách hàng
17:58, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Chạy kết chuyển cuối kỳ như thế nào?
17:58, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Cách kết xuất dữ liệu phần mềm ra excel
17:56, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Cách cài đặt và kết nối Hamachi
17:56, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Cách chạy phần mềm qua mạng LAN
17:56, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa In tem mã vạch bằng Bartender
17:55, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Cách in tem kệ hàng trong phần mềm VNUNI
17:55, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Cách sử dụng công cụ DataImport
17:55, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Cách import từ file excel vào phần mềm
17:55, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Cách import chính sách giá, khuyến mại bằng excel
17:54, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Cách Import danh sách Khách hàng bằng excel
17:54, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Cách Import danh sách Nhà cung cấp bằng excel
17:54, 28 thg 2, 2019 Nguyen Nhi đã chỉnh sửa Cách theo dõi lịch sử giao dịch của khách hàng

cũ hơn | mới hơn