Cách xóa trắng dữ liệu trong phần mềm

Cách xóa trắng dữ liệu trong phần mềm bán hàng VNUNI: thường áp dụng đối với các Khách hàng đang có nhu cầu dùng thử phần mềm bán hàng VNUNI. Khi tải và cài đặt xong bản setup trên web thì sẽ ra dữ liệu demo mà VNUNI tạo để người dùng có thể sử dụng và tham khảo. Nếu người dùng không muốn sử dụng dữ liệu demo đó mà muốn sử dụng thử bằng việc nhập trực tiếp dữ liệu thực tế ở cửa hàng thì có thể xóa trắng dữ liệu demo đi. Hoặc các Khách hàng đang sử dụng phần mềm VNUNI một thời gian muốn xóa toàn bộ dữ liệu đi để nhập lại.

Xem video bên dưới:
Sau khi xóa trắng dữ liệu demo xong thì tham khảo bài viết này để biết cách sử dụng phần mềm cho người mới bắt đầu như thế nào. => Xem Tại đây
Comments